Fegyver és lőszer bolt

TOP termékek

Házhozszállítás

Tanúsítvány

SSL Certificate

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Elállás/Termékcsere
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Reintex Kft. és a www.reintex.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói szerződésekre.

 

1. Cégadatok

Cégnév:                             Reintex Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos:                        Rác Gábor Mihály

Ügyvezető igazgató:            Hegedűs Zsuzsa

Székhely:                           5000 Szolnok, Thököly út 85.

Adószám:                          11501457-2-16

EU adószám:                      HU11501457

Cégjegyzékszám:                16-09-004432

Statisztikai számjel:             11501457-5142-113-16

Működési engedély szám:    6025/2007, II23354-2/2007

Szerződés nyelve:               magyar, angol

Elektronikus elérhetőség:     reintex@reintex.hu

Telefonos elérhetőség:        56/424-455, 56/514-329, 56/514-225, 56/423-126

 

2. Vevőszolgálat

Vevőszolgálatunkat a reintex@reintex.hu email címen, az 5000 Szolnok, Thököly út 85. címen, a +36-56-424-455-ös telefonszámon, vagy a +36-56-424-743-as faxszámon érheti el hétfőtől péntekig 07:00 – 17:00 óra között.

 

3. Kiemelt rendelkezések

ÁSZF hatálya a www.reintex.hu címen keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi termékre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

A www.reintex.hu címen keresztül elérhető webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor a Reintex Kft. valamennyi adás-vételi ügylethez egyedi szerződés azonosítót (rendelésszám, számlaszám) rendel, amely útján a szerződéseket iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló kérés alapján biztosítjuk, a regisztrált felhasználók számára a fiókjukon keresztül is hozzáférhetőek.

A www.reintex.hu címen elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező jelleggel elfogadja.

 

4. Vásárláshoz kapcsolódó általános szabályok

A leadott megrendelést vagy rendeléskor bankkártyával (előre utalással), vagy a csomag kézhezvételekor, utánvétellel, a kézbesítőnek, vagy személyesen az üzletünkben (5000 Szolnok, Thököly út 85.) készpénzben vagy bankkártyával lehet kifizetni. A vételár mindig a megrendelt áru mellett feltüntetett fogyasztói ár, amely tartalmazza az áfa-t. Kivéve ha Ön rendelkezik EU közösségi adószámmal. Ebben az esetben a kiállított számla áfa mentes, és Ön a saját országában, az ottani áfát-t köteles megfizetni a megrendelt termékek után.

A www.reintex.hu webáruházban történő vásárlás történhet előzetes regisztrációval, illetve regisztráció nélkül. A megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve bármely egyéb, ebből adódó problémáért, hibáért nem tudunk felelősséget vállalni. A Reintex Kft-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Reintex Kft-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására a „Belépés” menüpontban van lehetőség.

A vásárláshoz szükséges technikai lépések sorozatáról a „Vásárlási Feltételek / Rendelés menete” menüpont alatt tájékozódhat.

A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A megrendeléseket iktatjuk. Regisztrált vásárlóink folyamatban lévő, és már teljesített rendeléseiket a számukra fenntartott, jelszóval védett fiókjukban bármikor nyomon követhetik. Nem regisztrált vásárlóink rendeléseikről a Vevőszolgálatunkon keresztül kaphatnak tájékoztatást.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási költségről az „Információk / Szállítás” menüpont alatt tájékozódhat.

Amennyiben a Reintex Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére (különös tekintettel, de nem kizárólagosan a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra), akkor a Reintex Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelést követően felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Figyelem! A weboldalon megjelenő képek tájékoztató jellegűek, nem feltétlenül tükrözik a termék valódi állapotát. Pontos felvilágosításért lépjen kapcsolatba kollégáinkkal.

Ha a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen probléma lép fel (pl. készlet nyilvántartási hibák), vevőszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben, és tájékoztatja a problémáról és a lehetséges megoldásokról.

Elképzelhető, hogy technikai vagy készletnyilvántartási okból olyan termék jelenik meg a webáruházban, ami a valóságban nincs készleten. Ezért javasoljuk, hogy mielőtt egy termékért az üzletbe látogatna, érdeklődjön telefonos elérhetőségeinken. Az összes ilyen jellegű kellemetlenségért elnézését kérjük.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi ellenőrizhetősége érdekében tároljuk. Az adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi Szabályzat (Vásárlási Feltételek / Adatvédelmi tájékoztató) tartalmazza.

A rendelések kézbesítési ideje maximum 7 munkanap.

 

5. Panaszkezelés

Amennyiben az vevőszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk a reintex@reintex.hu e-mail címre, vagy küldje el a Reintex Kft., 5000 Szolnok, Thököly út 85. alatti címre.

A Reintex Kft. üzletében (5000 Szolnok, Thököly út 85.) lehetőség van személyes panaszbejelentésre, azonban a panasz azonnali kivizsgálása nem feltétlenül biztosított.

A Reintex Kft. a panaszra legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

A Reintex Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A (7).

Amennyiben a Reintex Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba

Tel.: +36-56-510-621

Mobil: +36-20-373-25-70

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

ügyfélszolgálat: kedd 10:00 – 12:00 óra között

Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

6. Elállás joga

A fogyasztót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási, vagy ha a teljesítés már megkezdődött, úgy felmondási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási (felmondási) jogot terméknek (ha az egyidejűleg megrendelt több termék kiszállítására nem egyidejűleg kerül sor: az utoljára kiszállított terméknek) az átvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az elállásra vonatkozó nyilatkozatot a vevőszolgálat részére kell megküldeni e-mailben, telefaxon, vagy postai úton. Elállás esetén kérjük az elállási nyilatkozatot kitölteni, és a termékkel együtt visszaküldeni a Vevőszolgálat címére. A termék beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint a terméket az eredeti számlával együtt küldje vissza. Elálláskor a termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli, de ezen kívül semmilyen más költsége nem keletkezik.

Elállás esetén a terméket az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül kell visszaküldened a Reintex Kft. részére. A Reintex Kft. ugyanezen határidőn belül fizeti vissza a termék árát, feltéve, hogy a visszaküldött termék a Reintex Kft. részére megérkezett, vagy a megrendelő a termék visszaküldését minden kétséget kizáróan igazolta.

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatni a vevőszolgálat címére. A Reintex Kft. kizárólag új állapotú (használatlan, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a terméket visszavenni és a vételárat megtéríteni. A postán keresztül visszaküldött árut munkatársunk személyesen ellenőrzi. A vásárló felelősséggel tartozik azért, ha a visszaküldött termékben a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés áll be.

Az elállás joga nem áll fenn a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban meghatározott esetekre, így különösen:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

e) melyek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, illetve a csomagolás megbontásával, használatba vétellel már nem lehet újként értékesíteni. Ilyen termékek például:

– a ruházati- és lábbeli ápolószerek, gázpalackok, kozmetikai termékek, csomagolt italporok, élelmiszerek.

– a személyes biztonságot szolgáló, egyéni védőeszköznek minősülő termékek, mint például karabinerek, beülő hevederek, biztosító eszközök, egyéb magasból való lezuhanás ellen védő egyéni védőeszközök.

Kérjük, hogy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt mindenképp ellenőrizze! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

Kérjük, hogy a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizze. Ha valamilyen hiányt tapasztal a csomag tartalmában a mellékelt számlához képest azonnal közölje velünk. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot és az eredeti számlát. Kiszállítás utáni 3 munkanapot követően, hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a szállító többszöri próbálkozásra sem tudja kézbesíteni a csomagot, és a csomag meg nem érkezését ügyfélszolgálatunkon jelzi a megrendelő, a postaköltség felszámításával újra kipostázzuk a csomagot. Amennyiben egy címről több alkalommal is visszakapjuk a csomagot, a megrendelést a Reintex Kft. törli, és a továbbiakban csak előre fizetés esetén küldi ki a megrendelt árut.

Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre. Amennyiben a termékről felbontás után a postai kézbesítő jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.

 

7. Termék kicserélése

Amennyiben a lenti kellékszavatosság, termékszavatosság, illetve jótállás alapján a termék cseréjét igényli, kérjük, hogy a terméket használatlanul, lehetőleg sérülésmentes csomagolásban küldje vissza.

Termék cseréje esetén, a Termékcsere nyilatkozat kitöltve kérjük visszaküldeni a vevőszolgálat részére. Írja be a cserébe kért termék nevét, méretét és színét. Kérjük, hogy az eredeti számlát mindig küldje vissza a kicserélni kívánt áruval együtt.

Abban az esetben, ha a visszáru feldolgozásakor cseretermék nem áll rendelkezésre, úgy a termék vételárát postázzuk, illetve átutaljuk a megadott bankszámlaszámra.

 

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás (garancia)

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet kellékszavatossági joggal?

A Reintex Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg kellékszavatossági igénye alapján?

Az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Reintex Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását, vagy a hibát a Reintex Kft. költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – ha a Reintex Kft. a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt nem lehet elállni a szerződéstől. A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Reintex Kft. adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni kell a Reintex Kft-vel. Fontos tudni azonban, hogy az áru átvételétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők.

Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

Az áru átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket a Reintex Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már azt is bizonyítani kell, hogy a termék hibája már az átvétel időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet termékszavatossági joggal?

A leszállított termék hibája esetén termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a termékszavatossági igényét?

A termék forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság megszűnik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a termékszavatossági igényt?

Termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

Fontos tudni, hogy, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Jótállás (Garancia)

Milyen esetben élhet jótállási joggal?

Hibás teljesítés esetén a Reintex Kft. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a jótállásra köteles, amennyiben a termék a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek valamelyikének minősül.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama alatt a Reintex Kft. a fenti jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után keletkezett.

A jótállás időtartama 1 év.

Mikor mentesül a Reintex Kft. a jótállási kötelezettsége alól?

Csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Fontos tudni, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

9. ÁSZF hatálya

Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. A Reintex Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

 

10. Vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

- 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

- 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

- 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

- 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat

1. Általános tudnivalók

A Reintex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - a továbbiakban Reintex Kft. - tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tartalmazza, hogy a Reintex Kft. milyen vásárlói információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel, az érintett hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Reintex Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

 

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap felkeresése során a Reintex Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Reintex Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Reintex Kft. az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelmét biztosító, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: Infotv. – rendelkezéseinek megfelelően történik.

Csak abban az esetben továbbítjuk az adataidat harmadik személynek, ha ahhoz hozzájárulsz, hozzájárulásod nélkül pedig akkor, ha azt törvényi felhatalmazás alapján hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhetsz arról, hogy mely adatokat tároljuk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás.

 

3. Biztonság

A Reintex Kft. az általad szolgáltatott adatokat biztonságosan kezeli, valamint mindent megtesz azok elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

A Reintex Kft. azon szerződéses partnerei, akik a Reintex Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül (pl. futárszolgálat) – a Te hozzájárulásod, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az adataidhoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

4. Gyermekek személyes adatai

A Reintex Kft-nek nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot felvenni, rögzíteni. Amennyiben 14 éven aluli gyermek törvényes képviselője (szülője vagy gyámja) tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat adott át a Reintex Kft-nek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címeken fordulhat cégünkhöz. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

 

5. „Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Reintex Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. „cookie”-kat használ. A „cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Te számítógéped merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt „cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheted a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt „cookie-kat” bármikor eltávolíthatod számítógépedről oly módon, hogy törlöd az átmeneti internet fájlokat. Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretnél megtudni, tájékozódj böngészőprogramod Súgó menüpontjában.

 

6. Személyes adatok módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Reintex Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A Reintex Kft. gondoskodik arról, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Természetesen Te is bármikor kérheted személyes adataid törlését a nyilvántartásból, arra is jogosult vagy, hogy bármikor visszavond személyes adataid további kezelésére vonatkozó hozzájárulásodat (ezek részleteit lásd a lenti, jogokról, és jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatásban). Amennyiben adataid törlését kéred, vagy ha személyes adataiddal kapcsolatban bármilyen kérdésed merülne fel, fordulj hozzánk levélben vagy e-mailben az alábbi címeken. Kérjük akkor is lépj kapcsolatba velünk, ha tudni szeretnéd, hogy szerepelnek-e adatok veled kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseidnek.

Amennyiben tájékozódni szeretnél arról, hogy cégünk milyen adatokat és milyen módon kezel veled kapcsolatban, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén az alábbi címek valamelyikén keress fel bennünket:

Reintex Kft.

5000 Szolnok, Thököly út 85.

Tel.: +36-56-424-455

Telefax: +36-56-424-743

E-mail: reintex@reintex.hu

Az érintettek jogai, és jogorvoslati lehetőségei az Infotv. alapján:

Az érintett kérelmezheti a Reintex Kft-nél, mint adatkezelőnél (a továbbiakban: adatkezelő):

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság, vagy NAIH) fordulás lehetőségéről.

A személyes adatot törölni kell, ha:

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

7. Facebook Plug-in bővítmények

Honlapunkon a facebook.com Social Plugins szolgáltatását alkalmazzuk. Üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. A Plugin szolgáltatást a Facebook logóján, ill. „Facebook Social Plugin” adalékon ismerheted fel. Ha pl. a „Like” gombra klikkeltél, vagy komementeltél, böngésződről a megfelelő információ közvetlenül a Facebook-ra kerül, és ott tárolódik. Emellett, a Facebook a preferenciáidat Facebook-os barátaid előtt is nyilvánossá teszi. Ha Facebook-on bejelentkeztél, a Facebook a honlapunk felhívását közvetlenül hozzárendeli a Facebook számládhoz. Böngésződ Facebook-on tárolás céljából akkor is továbbít információt (pl. az IP-címedet, milyen honlapot látogattál meg, stb.), ha nem jelentkeztél be, vagy nincs is Facebook számlád. Személyes adataid Facebook általi kezelésének részleteit, ill. ezzel kapcsolatos személyi jogaid megismerheted Facebook adatvédelmi útmutatójából (https://www.facebook.com/policy.php).

Ha nem kívánod, hogy a Facebook a honlapjainkon tárolt adatokat a Facebook számládhoz hozzárendelje, mielőtt honlapunkra belépsz, a Facebook-ról jelentkezz ki.

 

8. Hírlevél

Ha hírlevelünkre feliratkoztál, e-mail címed saját reklámjaink céljára fogjuk használni, mindaddig, amíg hírlevelünkről le nem iratkozol. Hozzájárulásodat külön (Hírlevél / Feliratkozás), ill. regisztráció során is megadhatod.

Leiratkozni bármikor lehet, a Hírlevél / Leiratkozás funkción keresztül, vagy ha e-mailben jelzed felénk.

 

Az adatkezelésért felelős:

Reintex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 5000 Szolnok, Thököly út 85.

Cégjegyzékszám: 16-09-004432

Adószám: 11501457-2-16

Elállás/Termékcsere
Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat

 

Kérjük, töltse ki NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL ezt a nyomtatványt.

Gondosan csomagolja be a terméket. A csomagba tegye be ezt a kitöltött elállási nyilatkozatot és a számla eredeti példányát, majd postai csomagként adja fel a következő címre:

Reintex Kft, 5000 Szolnok, Thököly út 85.

 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Név:    …………………………………………………………………

Cím:    …………………………………………………………………

Tel.:     …………………………………………………………………

 

Kereskedelmi számla száma:  …………………………………………

Bankszámla száma (pénz visszafizetés igénylése esetén kell kitölteni)

……………………………………………………………………….........................................

 

Az áru visszaküldésének oka: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A visszaküldendő termék(ek) adatai:

Termék megnevezése

Cikkód

Mennyiség

Egységár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………………..

 

 

                                                                                          …………………………..

                                                                                                       Aláírás

Termékcsere nyilatkozat

Termékcsere nyilatkozat

 

 

Kérjük, töltse ki NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL ezt a nyomtatványt.

Gondosan csomagolja be a terméket. A csomagba tegye be ezt a kitöltött termékcsere nyilatkozatot, és a számla másolatát, majd postai csomagként adja fel a következő címre:

Reintex Kft., 5000 Szolnok, Thököly út 85.

 

 

 

Név:    …………………………………………………………………

Cím:    …………………………………………………………………

Tel.:     …………………………………………………………………

 

Kereskedelmi számla száma:  …………………………………………

 

Az áru visszaküldésének oka: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A visszaküldendő termék(ek) adatai:

Termék megnevezése

Cikkód

Meny-nyiség

Egységár

Cseretermék megnevezése

Cseretermék mérete / színe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………………..

 

 

                                                                                          …………………………..

                                                                                                       Aláírás